Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info

Hizmetlerimiz

ORAL DİAGNOZ ve RADYOLOJİ

Ağız, diş ve mukoza hastalıklarının tanısını yardımcı muayene yöntemlerini kullanarak koyan, bu dokuların iyileştirilmesine yönelik en uygun tedavi planını hazırlayan ve hastaları tedavilerinin yapılacağı uzmanlık dallarına yönlendiren alandır. Diş Hekimliğinin ağız, diş, diş eti ve çevre dokularının hastalık, anomali, gelişim kusurlarını inceler, teşhis ve tedavi kriterlerini araştırır. İyi bir oral diagnoz, ağız dışı muayene, ağız içi muayene ve radyolojik muayene ile yapılır. Kliniğimizde PANAROMİK ve 3D TOMOGRAFİ cihazı, RVG ve FOSFOR PLAK ile radyolojik muayene imkanı bulunmaktadır. 

KLİNİĞİMİZDE ALINAN RADYOGRAFİ ÇEŞİTLERİ

Dijital Panaromik Radyografi

Panaromik radyografiler, ağızdaki mevcut dişlerin tamamını, gömük dişleri, dişleri çevreleyen kemik dokusunu, çene kemiğinin tamamını, görüntüleme tekniğidir. Çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ekranında görülebilmektedir. Görüntüler bilgisayar ortamında hasta dosyasında saklanabilmesi veya gerekli durumlarda internet ortamından paylaşılabilmesi de avantajdır.

Dijital Radyografiler

Çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar ortamında görülebilmektedir. Yine hastanın bilgileri hasta dosyasında veya internet üzerinden paylaşılabilmektedir. Rvg ile elde edilen periapikal ve panaromik röntgen cihazıyla çekilen panaromik röntgenler detaylı bir şekilde incelendikten sonra ağız içi bulgularıyla değerlendirilir. 

Bilgisayarlı Tomografi ( BT, CT )

Büyük kistler, tümörler ve çok sayıda implant uygulamasının planlandığı vakalar gibi geleneksel ağız içi ve ağız dışı görüntüleme tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan üç boyutlu görüntüleme tekniğidir. Diğer iki boyutlu tekniklerin aksine bu yöntemde ağız bölgesinden enine kesitlerde alınabilmekte ve bu sayede dişlerin veya patolojik oluşumların çevre dokularla ilgili komşulukları 3 düzlemde de incelenebilmektedir. Özellikle çok sayıda implant uygulanacak vakalarda yatay yöndeki kemik kalınlığı, sinüs boşluklarının konumları, damar ve sinirlerin izledikleri yol kesin olarak saptanabilmektedir. Yöntemin bir diğer avantajı da, hızlı prototipleme yöntemi ile kombine kullanılarak cerrahi işlem öncesi istenilen bölgelere ait çalışma maketleri veya kılavuz plakların hazırlanabilmesidir. Tüm Radyografi cihazlarmız Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından ruhsatlanmıştır ve rutin kontrolleri yapılmaktadır.

HAMİLEYKEN RADYOGRAFİ ÇEKİLEBİLİNİR Mİ?

Diş Hekimliğinde kullanılan görüntüleme cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler veya hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbı endeksiyon ve doktor talebi dışında panaromik radyografi alınmaz. Ancak, çok zorunlu ise alınabilinir. Hamilelerin radyografi kliniğine girerken mutlaka kurşun önlük giymesi gerekir.